Meškal vám let? Máte nárok na finančnú kompenzáciu

delayed flight

Meškajúci alebo zrušený let je postrachom všetkých cestujúcich. Asi nemusím nikomu vysvetľovať, ako môže byť čakanie na oneskorený let zdĺhavé a náročné, nehovoriac o tom, že často vás letecké spoločnosti nechávajú napospas osudu a vy zostanete na letisku bez jedla či vody. Dobrá správa je, že právo je v tomto prípade na vašej strane a za spomínané nepríjemnosti môžete požiadať o finančné odškodnenie.
V tomto článku vám poradím, ako najlepšie postupovať a za akých podmienok máte nárok na odškodné.

Mnohí cestovatelia nepoznajú európske nariadenie, ktoré upravuje pravidlá poskytovania náhrad a pomoci v prípade meškania, zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu na palubu.

Čo je podstatné?

Je dôležité vedieť, že ak vám mešká let z európskeho priestoru (môže to byť aj neeurópsky dopravca odlietajúci z európskych letísk), alebo ide o európsku leteckú spoločnosť, podľa vyššie spomínaného nariadenia máte nárok na rôzne kompenzácie.

Meškanie 3 hodiny a viac

 • letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť občerstvenie v podobe jedla a nápojov, prístup k telefónnym hovorom a emailom
 • ak je let oneskorený v nočných hodinách, tak aj ubytovanie a transfer medzi letiskom a hotelom
 • máte právo aj na finančné odškodnenie až do výšky 600 EUR

Ak vám letecká spoločnosť neposkytla pomoc a museli ste si všetko zariadiť sami, aerolinky musia uhradiť vaše výdavky. Malo by to zahŕňať aspoň hotelové ubytovanie a stravovanie.

Kedy kompenzácia pripadá do úvahy?

– ak meškal váš let viac ako 3 hodiny a oneskorenie spadá pod zodpovednosť leteckej spoločnosti (v prípade technickej chyby či prekročenia kapacity lietadla), výnimku tvoria tzv. mimoriadne okolnosti, ako napríklad nepriaznivé počasie, prírodné katastrofy, štrajky a pod.
– let je zrušený a cestujúcemu to nie je oznámené aspoň 14 dní vopred (opäť platia výnimky, keď bol let zrušený z dôvodu mimoriadnych okolností)
– cestujúci je vylúčený z prepravy proti svojej vôli (prekročenie kapacity lietadla)

Akú finančnú kompenzáciu možno požadovať?

 • 250 EUR ak je let oneskorený o 3 hodiny a viac, dĺžka letu je do 1500 km
 • 400 EUR ak je let oneskorený o 3 hodiny a viac, dĺžka letu je 1500 až 3500 km
 • 600 EUR ak je let oneskorený o 4 hodiny a viac, dĺžka letu je nad 3500 km

Ak bol váš let zrušený

 • viac než dva týždne pred dátumom letu, dopravca vám musí poskytnúť náhradný let podľa dostupnosti, ktorú vám oznámi, alebo vrátiť cestovné.
 • v čase kratšom (aspoň 7 dní pred odletom) je povinný vám poskytnúť náhradný let podľa dostupnosti, ktorú vám oznámi, alebo vrátiť cestovné a k tomu vyplatiť paušálnu finančnú kompenzáciu (kompenzácia nie je poskytovaná v prípade, že by ste náhradným spojením cestovali v časoch podobných vášmu pôvodnému letu)
 • ak sa vaše stornovanie predĺži na 2 a viac hodín, mali by vám pomôcť aj s výdavkami
 • ak vás ponúknutý náhradný let dopraví na miesto príchodu najmenej o 2 hodiny neskôr, mali by vás finančne odškodniť
 • počas čakania na náhradný let máte právo na občerstvenie, prístup k telefonátom a emailom a v prípade nočného meškania aj na ubytovanie a zabezpečenie cesty medzi letiskom a hotelom. Od leteckej spoločnosti by ste na to mali dostať vouchery.

Ako žiadať o kompenzáciu?

Ak letecká spoločnosť nedodrží svoje povinnosti, okamžite sa na ňu obráťte so sťažnosťou. Leteckej spoločnosti zašlite európsky formulár sťažnosti, do ktorej zahrňte informácie o tom, čo sa počas vášho letu pokazilo či nevyšlo a čo očakávate od spoločnosti ako kompenzáciu.
Úrad civilného letectva vám poskytne informácie o tom, ako sťažnosť vypísať. Šablónu takéhoto dokumentu si môžete stiahnuť z ich webovej stránky. Okrem iného by mala obsahovať kópie vašich leteniek a všetky príjmové doklady. Uchovajte si kópie sťažnosti a odpoveď od leteckej spoločnosti.

Dôležité je spomenúť aj to, že finančnú kompenzáciu môžete vymáhať aj 3 roky spätne.

Vymáhanie náhrady za meškanie letu je zvyčajne behom na dlhé trate a čaká vás množstvo prekážok
Najlepším riešením v tomto prípade je, ak sa obrátite na spoločnosť, ktorá rieši problémy spojené s leteckou dopravou, ako napríklad meškanie alebo zrušenie letov, odmietnutie nástupu na palubu a poškodenie alebo stratenie batožiny.
Pomáha bezradným cestujúcim, alebo tým, ktorí nechcú zdĺhavo jednať s aerolinkami.

Takou spoločnosťou je aj Vaše nároky.sk, ktorej právnici vás budú v komunikácii s prostistranou zastupovať a pomôžu vám získať maximálne odškodnenie za zrušený či omeškaný let. Za právnikov tu navyše nič neplatíte – len v prípade, ak získa pre cestujúcich kompenzáciu, ponechá si malú províziu. V prípade neúspechu hradí všetky náklady daná spoločnosť.
Vyhrali už niekoľko stoviek sporov týkajúcich sa nielen leteckej dopravy a navyše majú výborné referencie aj na internete.
Všetko podstatné o tom, ako postupovať pri žiadosti o kompenzáciu, sa dozviete kliknutím na odkaz nižšie.

>> Problém so zmeškaným alebo zrušeným letom? Právnici vám pomôžu získať finančné odškodnenie <<

Na záver by som vám len chcela popriať, aby vždy všetko letelo, ako má a čo najmenej stresu pri riešení nepríjemných záležitostí s leteckou spoločnosťou.

Pridaj komentár